ANZ dự báo tăng trưởng GDP và CPI năm 2018 của Việt Nam

Minh An - 16:01, 08/12/2017

TheLEADERBộ phận nghiên cứu của Ngân hàng ANZ cũng điều chỉnh dự báo về tăng trưởng GDP năm 2017 của Việt Nam lên 6,7% từ mức 6,5% hồi đầu năm.