Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyện ‘niêm yết cửa sau’ của Thaiholdings

Niêm yết cửa sau thường được áp dụng khi chủ thể dự kiến niêm yết ban đầu có quá nhiều vấn đề hồ sơ tài chính, pháp lý không đáp ứng được các yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Thaiholdings tăng vốn thần tốc để lên sàn chứng khoán

Sau khi tăng vốn từ 137 tỷ đồng lên 539 tỷ đồng, Công ty Thaiholdings của bầu Thụy lên kế hoạch tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng và đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hà Nội.

Thaigroup thế chấp cổ phần Khách sạn Kim Liên tại ngân hàng

Tập đoàn Thaigroup của Bầu Thụy bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng thâu tóm 52% cổ phần Khách sạn Kim Liên để xây dựng một khu phức hợp mới tại đây nhưng gần 5 năm qua vẫn chưa thể thực hiện.