Analytic
Hotline: 08887 08817

TopCV Việt Nam - Đi tìm cách làm mới trong ứng dụng công nghệ quản trị nhân sự

Gây ấn tượng với công cụ viết CV trực tuyến, tới nền tảng tuyển dụng hàng đầu Việt Nam sau nhiều nỗ lực, CTCP TopCV Việt Nam (TopCV Việt Nam) và CEO Trần Trung Hiếu vẫn tiếp tục hành trình trong lĩnh vực nhân sự, tiên phong xây dựng hệ sinh thái HR Tech - công nghệ ứng dụng trong quản trị nhân sự.