Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nhân Pháp đưa chocolate Việt Nam đi khắp thế giới

Thấu hiểu và trận trọng các giá trị Việt là yếu tố quan trọng để đồng sáng lập người Pháp của thương hiệu Marou thành công trên chặng đường 10 năm đưa chocolate Việt Nam đi khắp thế giới.