Analytic
Hotline: 08887 08817

Khi ngân hàng khuyên doanh nghiệp 'cố gắng đừng kêu'

Chủ doanh nghiệp là người hiểu rõ vấn đề của công ty nhất nên họ cũng chính là người có khả năng tốt nhất trong việc nhanh chóng cứu doanh nghiệp vượt ra khỏi khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra hiện nay.