Analytic
Hotline: 08887 08817

"Doanh nghiệp cần nhận thức được sự khác biệt của mình"

Leader talk - 00:00, 19/07/2017

Điều khác biệt duy nhất giữa cộng đồng doanh nghiệp Singapore và Việt Nam là mức độ thẩm thấu đối với những vấn đề đang phải đối mặt. Đó chính là bí quyết quan trọng và cơ bản nhất.

Doanh nghiệp phát triển bền vững và tư duy "win-win-win"

Diễn đàn quản trị - 00:00, 19/07/2017

Để xây dựng thương hiệu đòi hỏi người đứng đầu doanh nghiệp phải có một tư duy đúng và các chiến lược quản trị đồng bộ.