Analytic
Hotline: 08887 08817

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: 'Không thể cào bằng'

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ nên áp dụng đối với những doanh nghiệp thực sự bị sụt giảm về doanh thu.