Analytic
Hotline: 08887 08817

Nam A Bank tặng bảo hiểm sức khỏe Covid-19 cho cán bộ nhân viên

Bên cạnh việc tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, mới đây, Nam A Bank đã tặng bảo hiểm sức khỏe Covid-19 cho cán bộ nhân viên đang công tác trên toàn hệ thống.