Analytic
Hotline: 08887 08817

Hòa Bình: Nhiều diện tích rừng được chuyển mục đích làm dự án nghỉ dưỡng

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng nhiều ha đất rừng (phòng hộ và sản xuất) để thực hiện một số dự án nghỉ dưỡng, dịch vụ.

Những dự án sân golf 'lọt cửa' đất rừng

Vài tháng sau khi hai nghị định (số 83 và 52) của Chính phủ quy định về việc đầu tư kinh doanh, thủ tục thực hiện sân golf có hiệu lực, đã có một số dự án được duyệt chủ trương. Điểm chung ở các dự án này đều có phần lớn diện tích nằm trên đất rừng.