Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ hội khởi nghiệp lĩnh vực thiết bị chăm sóc sức khỏe

RaDoTech phục vụ cho việc phát hiện sớm trạng thái hoạt động yếu của cơ quan nội tạng, cơ quan hệ thống. Với mục đích để điều chỉnh kịp thời, tìm các giải pháp giúp các cơ quan nội tạng và hệ thống sức khoẻ hoạt động luôn luôn ổn định.