Analytic
Hotline: 08887 08817

'Cái chết' của thời trang giá rẻ

Thời đại của thời trang giá rẻ sắp kết thúc, phủ bóng đen lên ngành công nghiệp may mặc Đông Nam Á, vốn trong nhiều thập kỷ là đầu mối cung cấp những thành phần cơ bản nhất của chuỗi cung cấp dệt may toàn cầu.