Analytic
Hotline: 08887 08817

Chủ tịch Quốc hội: Cân nhắc thẩm quyền quyết danh mục đàm phán giá thuốc

Về hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo đàm phán giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ban soạn thảo Luật Đầu thầu (sửa đổi) cân nhắc Bộ trưởng Bộ Y tế hay cấp cao hơn có thẩm quyền quy định danh mục đàm phán giá thuốc.

‘Vô vàn’ điểm nghẽn trong đấu thầu y tế và kiến nghị tháo gỡ

Các bệnh viện hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, dịch vụ sửa chữa, bảo trì các thiết bị y tế…