Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhật ký hành trình hậu Covid-19: Đi tìm tour mới - Đa Mi, Hàm Thuận Bắc

Xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nơi có hai hồ thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi, hai thác là 9 tầng và Sương Mù là lựa chọn ưu tiên để tìm các tour mới hậu Covid-19.