Analytic
Hotline: 08887 08817

VPS vượt SSI chiếm ngôi đầu về môi giới chứng khoán

Công ty chứng khoán VPS chiếm 13,24% thị phần trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Thị phần môi giới cổ phiếu của VPS tăng mạnh

Công ty chứng khoán VPS đã có cú bứt phá mạnh mẽ và vươn lên vị trí số 3 với thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ với 8,22% thị phần so với năm trước chỉ là 3,94%.

VPS vào top 3 thị phần môi giới chứng khoán

Công ty Chứng khoán VPS gây bất ngờ khi đứng thứ 3 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền bảo đảm với 7,12% trong quý 3 tại HOSE.