Analytic
Hotline: 08887 08817

Tổng giám đốc LienVietPostBank xin từ nhiệm

Hội đồng Quản trị Lienvietpostbank vừa có quyết định chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Phạm Doãn Sơn. Đồng thời, giao ông Hồ Nam Tiến – Phó tổng giám đốc thường trực là người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Lienvietpostbank kể từ ngày 17/3.

LienVietPostBank bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến giữ quyền Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến, Phó tổng giám đốc thường trực giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc từ ngày 17/03/2023. Việc bổ nhiệm nhằm hướng tới sự thay đổi mạnh mẽ theo định hướng chiến lược của LienVietPostBank trong thời gian tới.