Analytic
Hotline: 08887 08817

Hỗ trợ ngành hàng không: Không để sống qua ngày đoạn tháng

Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, Chính phủ phải có chiến lược hỗ trợ các hãng hàng không theo tầm nhìn quốc gia, để họ lớn nhanh, vươn ra thế giới.