Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Các bộ liên quan cần nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và có giải pháp phù hợp bảo đảm an ninh lương thực, ổn định thị trường giá cả lúa gạo và lợi ích người nông dân.