5 nhiệm vụ của gói hỗ trợ hồi phục kinh tế

Thùy Linh - 13:51, 07/01/2022

TheLEADERTheo báo cáo của Chính phủ, có 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chính về thực hiện đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

5 nhiệm vụ của gói hỗ trợ hồi phục kinh tế

Nhiệm vụ đầu tiên là mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đầu tư nâng cao năng lực y tế 60.000 tỷ đồng.

Thứ hai, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm 53.150 tỷ đồng. Thứ ba, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 110.000 tỷ đồng. 

Thứ tư, phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển 113.850 tỷ đồng. Cuối cùng là cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, huy động từ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 10.000 tỷ đồng. Tổng quy mô chính sách tài khóa khoảng 291.000 tỷ đồng. 

Trong đó quy mô tăng bội chi để hỗ trợ trực tiếp từ NSNN khoảng 240.000 tỷ đồng, với các gói hỗ trợ bao gồm: gói miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí phải nộp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có quy mô 64.000 tỷ đồng; gói chi trực tiếp từ NSNN là 176.000 tỷ đồng, chỉ sử dụng để chi đầu tư phát triển. Trong đó, dự kiến kinh phí 14.000 tỷ đồng cho việc đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, viện và bệnh viện cấp trung ương.

Đồng thời triển khai gói an sinh xã hội, lao động, việc làm dự kiến có quy mô 8.150 tỷ đồng; gói hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có quy mô 40.000 tỷ đồng từ nguồn NSNN với mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chương trình dự kiến chi 103.164 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông chiến lược, bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số tuyến cao tốc, tuyến nối các cửa khẩu, quốc lộ.

Ngoài ra dự kiến chi 5.000 tỷ đồng cho các dự án bảo đảm an toàn hồ chứa, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, thích ứng biến đổi khí hậu; cấp vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, dự kiến kinh phí thực hiện là 300 tỷ đồng từ NSNN.

Đầu tư chuyển đổi số, hạ tầng số các ngành, lĩnh vực khác như việc làm, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đào tạo, hóa đơn điện tử ngành thuế... với kinh phí thực hiện khoảng 5.386 tỷ đồng từ NSNN.

Chính phủ dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 khoảng 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Về giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, doanh nghiệp giảm chi phí khoảng 6.000 tỷ đồng thông qua gia hạn thuế, tiền thuê đất dự kiến khoảng 135.000 tỷ đồng. 

Cụ thể, tiếp tục gia hạn thời hạn nộp các khoản thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng) và tiền thuê đất của năm 2022 (như đã áp dụng tại các Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 và số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ) khoảng 115.000 tỷ đồng. 

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2022 (như đã áp dụng tại các Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020, Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ), khoảng 20.000 tỷ đồng.