Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Từ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới sẽ được đi vào thực thi, nổi bật trong đó là các quy định liên quan đến vị trí lãnh đạo trong các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính; người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; hộ chiếu