Analytic
Hotline: 08887 08817

Bất động sản phía Tây Hà Nội: Giới đầu tư đón cơ hội mới ngay dịp đầu năm

Tập đoàn Nam Cường sẽ tổ chức sự kiện Cơ hội đầu tư - Chia sẻ tầm nhìn vào ngày 13/1 tới tại Hà Nội, chia sẻ với giới đầu tư cơ hội mới ngay dịp đầu năm 2019.