Analytic
Hotline: 08887 08817

Phương pháp tư duy đa chiều - La bàn giúp lập kế hoạch tại Apero

Apero Technologies Group là một trong những điển hình của doanh nghiệp trẻ về công nghệ có khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua các giai đoạn khó khăn chung của ngành một cách dễ dàng nhờ phương pháp tư duy đa chiều.

CEO Apero: 'Startup là học từ những sai lầm'

“Thất bại là mẹ thành công” - bài học khởi nghiệp thành công từ những sai lầm là bài học mà hầu hết startup nào cũng sẽ gặp phải trong quá trình gây dựng và phát triển sự nghiệp của mình.

Văn hoá doanh nghiệp chắp cánh ước mơ kỳ lân công nghệ của Apero

Apero là công ty công nghệ trẻ có nhiều thành tích, chú trọng xây dựng văn hoá công ty với các giá trị nhân văn và mục tiêu trở thành kỳ lân công nghệ trong vòng 5 năm tới.