Analytic
Hotline: 08887 08817

BSH lọt Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu cao nhất thị trường

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm BSH vẫn đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, lọt vào Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu cao nhất thị trường.

BSH tăng trưởng cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2019

Bảo hiểm BSH năm nay đặt mục tiêu doanh thu 2.289 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 325 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 14,8 tỷ đồng.

Bảo hiểm Covid-19: Ai lợi, ai thiệt?

Dịch Covid-19 có thể sẽ trở thành yếu tố loại trừ trong bảo hiểm.

Doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 bằng 2% GDP

Thị trường bảo hiểm năm 2017 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng doanh thu ngành ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%, theo thống kê của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm.