Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân biệt công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Chuyển đổi số là bao gồm công nghệ thông tin, số hóa toàn diện, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

'Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cường quốc về an ninh mạng'

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, bảo đảm an toàn thông tin mạng đồng nghĩa với việc xây đắp cho tương lai thịnh vượng của đất nước.

Con đường hình thành nền kinh tế số tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ tổ covid cộng đồng, các tổ công nghệ số cộng đồng đang được đẩy mạnh thành lập để tạo ra các công dân số, nhằm tạo ra xã hội số, xã hội số tạo ra nhu cầu số, nhu cầu số tạo ra thị trường số, thị trường số tạo ra doanh nghiệp số, và từ đó hình thành nền kinh tế số.