Analytic
Hotline: 08887 08817

'Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cường quốc về an ninh mạng'

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, bảo đảm an toàn thông tin mạng đồng nghĩa với việc xây đắp cho tương lai thịnh vượng của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.