Analytic
Hotline: 08887 08817

EUBIZ: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngay đi, chờ chi?

Rất nhiều doanh nghiệp thường có tư duy rằng chỉ khi có đủ nguồn tiền, đủ lớn mạnh hay đã phát triển lâu dài trên thị trường thì mới cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nhưng trước đó, nếu doanh nghiệp đó bị một tổ chức, cá nhân khác đăng ký mất nhãn hiệu, họ sẽ phải gánh chịu những thiệt hại khó lường.