Analytic
Hotline: 08887 08817

ESR mua cổ phần BW Industrial

Đây là một phần của đợt phát hành tăng vốn có quy mô tới 450 triệu USD của BW Group Limited, nền tảng công nghiệp và hậu cần cho thuê hàng đầu Việt Nam.

Thời của bất động sản công nghiệp

Bất động sản công nghiệp đang phát triển nhanh, không chỉ những gương mặt mới trong nước xuất hiện mà cả những tập đoàn tên tuổi trên thế giới cũng chọn Việt Nam làm điểm đến.