Analytic
Hotline: 08887 08817

Mekong Capial rót vốn vào nhà bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam

Tính đến hết tháng 6/2021, HSV đang vận hành tổng cộng 105 cửa hàng: 69 cửa hàng The Face Shop, 11 cửa hàng Beauty Box, 7 cửa hàng Club Clio, 6 cửa hàng Adidas và 12 cửa hàng Reebok.