Analytic
Hotline: 08887 08817

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong mắt cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài

Đánh giá cao về tiềm năng dẫn đầu khu vực trong một số lĩnh vực kinh tế, tuy nhiên, theo các doanh nghiệp quốc tế, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Cần thêm nhiều cơ chế thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Quy định tỷ lệ tái chế bắt buộc, khuyến khích sử dụng nhựa tái sinh là một số khuyến nghị được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đưa ra để thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn.