Analytic
Hotline: 08887 08817

Sức sống của một thương hiệu

Một thương hiệu cần phải có cam kết và lan tỏa được giá trị tinh thần tới khách hàng bằng trải nghiệm.

Doanh nghiệp đối mặt nhiều thách thức mới về quản trị

Doanh nghiệp tư nhân sẽ luôn phải đối phó với những diễn biến ngày càng phức tạp trong quá trình phát triển, nhưng với tốc độ thay đổi hiện nay, các công ty cần có hiểu biết sâu hơn nữa về mảng quản trị doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp phải bán mình vì không có người kế nhiệm

Doanh nghiệp tư nhân ngày càng trở thành mục tiêu cho các thương vụ mua bán và sáp nhập.

Những câu thần chú cho truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp

Người làm truyền thông nội bộ phải có kỹ năng nắm bắt tâm lý của đối tượng truyền thông cũng như khả năng bắt bệnh cho doanh nghiệp.

Giải mã câu chuyện thành công của Starbucks, Slack, Pinterest

Những doanh nghiệp nhanh nhạy và có khả năng chuyển hướng chiến lược sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng.

Thương hiệu cá nhân: Tấm thẻ VIP quyền lực của doanh nhân

Thương hiệu cá nhân là nơi sự kết nối về cảm xúc giữa con người và con người được tìm thấy, hỗ trợ đắc lực cho công việc kinh doanh hơn bất cứ chiến dịch marketing ngắn hạn nào.

Chủ tịch KIDO Trần Kim Thành thu phục lòng người ở Vocarimex và Kem Wall's

Nhờ vào nhân trị, chỉ trong sáu tháng, ông Trần Kim Thành đã hoàn toàn thu phục được những cán bộ cấp cao từng làm mấy chục năm trong công ty nhà nước mà Tập đoàn KIDO mua lại.

Bí quyết chọn và giữ chân người 'Hiền - Tài' của Sun Group

Ở Sun Group, không có sự phân biệt “ông chủ” và “người làm thuê”, mọi cán bộ nhân viên đều được xem là cộng sự, là những thành viên cùng chung chí hướng trong một gia đình lớn.

QUẢN TRỊ khác QUẢN LÝ như thế nào?

Quản lý là làm tốt việc được giao còn quản trị là làm đúng việc, đúng người, đúng thời điểm và địa điểm.

Khi doanh nghiệp không có chiến lược kinh doanh

Để xây dựng một chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải không ngừng đặt ra các câu hỏi tại sao.