Analytic
Hotline: 08887 08817

Điểm đáng lưu ý trong chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2020

Chỉ có một đại diện trong các thành phố trực thuộc trung ương lọt vào tốp 5 về chỉ số công khai ngân sách tỉnh. Một số thành phố thậm chí có điểm xếp hạng dưới trung bình.

Chỉ 24 tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách năm 2019

Theo báo cáo chỉ số Công khai ngân sách tỉnh, năm 2019 có 24 tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước, trong khi năm 2018, con số này chỉ là 6 tỉnh.

Nghịch lý trong Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018

Kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018 cho thấy hầu hết thành phố trực thuộc trung ương thuộc nhóm công khai chưa đầy đủ hoặc công khai ít.

Bộ Tài chính nói gì về chỉ số công khai ngân sách Việt Nam thấp?

Theo đại diện Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính, Việt Nam có những đặc thù riêng như hệ thống ngân sách lồng ghép, một hệ thống mà rất ít các nước trên thế giới có. Do đó, việc tính toán các chỉ số công khai ngân sách cần tính đến tính đặc thù của từng quốc gia.

Vì sao nhiều tỉnh, thành không công khai các thông tin về ngân sách?

Nhiều tỉnh, thành không công khai bất kỳ một loại tài liệu nào về ngân sách hoặc công khai nhưng không đầy đủ, tuy nhiên hiện luật vẫn chưa có chế tài xử lý.