Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ đôi Apec và IDJ huy động hàng trăm tỷ đồng dù kinh doanh thua lỗ

Dù kết quả kinh doanh thua lỗ, Apec Investment và IDJ Investment vẫn huy động được hàng trăm tỷ đồng vốn góp của khác hàng vào các dự án condotel trong thời gian gần đây.