Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam - Thị trường thay thế Trung Quốc hoàn hảo cho Hàn Quốc

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng phía liên minh thân cận ở bờ Đại Tây Dương và sự tẩy chay từ thị trường lâu năm Trung Quốc, Hàn Quốc, hơn lúc nào hết, đang muốn thúc đẩy thương mại với khối ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.