Analytic
Hotline: 08887 08817

Truyền hình K+ lỗ lũy kế 2.733 tỷ đồng

Năm ngoái hãng truyền hình trả tiền K+ do VTV nắm giữ 51% để mất hàng chục nghìn thuê bao và chịu thua lỗ 448 tỷ đồng, mức lỗ cao nhất trong 3 năm qua của công ty này.