Analytic
Hotline: 08887 08817

VASEP cầu cứu Bộ Nông nghiệp giải phóng các container cá ngừ dồn ứ tại cảng

Gần đây, doanh nghiệp liên tục phản ánh về tình trạng nhiều container cá ngừ đang ùn ứ tại cảng mà chưa được giải phóng, chí phí lưu kho bãi tăng vọt, hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng.