Analytic
Hotline: 08887 08817

DKRA Vietnam là nhà phân phối bất động sản tiêu biểu bốn năm liên tiếp

DKRA Vietnam tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng 4 năm liên tiếp và lập “cú đúp” giải thưởng quan trọng tại lễ vinh danh bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020 ngày 18/11 mới đây.