Analytic
Hotline: 08887 08817

TP.HCM chuẩn bị hệ sinh thái đón làn sóng FDI xanh

Sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, TP.HCM đang từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội, thực hiện các giải pháp hướng đến tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

Yếu tố giúp Việt Nam duy trì vị thế tăng trưởng dù nhiều rủi ro

Việt Nam sẽ còn tiếp tục tỏa sáng với động lực quan trọng là FDI, và tích cực đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, mà ở đó, tài chính đóng một vai trò quan trọng, theo chuyên gia HSBC.