Analytic
Hotline: 08887 08817

83% hợp đồng khai thác dầu khí trong nước của PVN được ký với nước ngoài

Tính đến tháng 10/2016, có 83% hợp đồng khai thác dầu khí trong nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được ký kết với các công ty dầu khí nước ngoài với số vốn đầu tư gần 15 tỷ USD.