Analytic
Hotline: 08887 08817

Băn khoăn mục tiêu tăng trưởng

TS. Nguyễn Đức Kiên cho rằng, môi trường kinh tế xã hội thế giới đang rơi vào tình trạng biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Điều này đang cản trở rất lớn đến sự phục hồi kinh tế xã hội của Việt Nam.

Mục tiêu GDP tăng 6 - 6,5% trong năm nay là thách thức rất lớn

Trong bối cảnh nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài, tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp và khó lường, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 - 6,5% năm nay là thách thức rất lớn, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho biết.

GDP quý I năm 2022 tăng 5,03%

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đang phát huy hiệu quả, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại trong quý I năm 2022, Tổng cục Thống kê cho biết.

Những con số đáng chú ý trong chiến lược tài chính đến năm 2030

Chiến lược tài chính đề ra mục tiêu giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công chặt chẽ, tăng dự trữ quốc gia, cùng phát triển bền vững thị trường tài chính và dịch vụ tài chính.

Yếu tố quyết định hiệu quả giải pháp phục hồi kinh tế

Nếu cứ duy trì lợi ích ngành, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ địa phương thì rất khó hiệu quả nên sự quyết liệt của Chính phủ trong cách tổ chức thực thi vô cùng quan trọng.

Thời cơ để khơi dậy sức mạnh mãnh liệt của doanh nghiệp tư nhân

Việt Nam đang nhìn vào doanh nghiệp tư nhân trong đợt khủng hoảng lần này với một vai trò rất mới, như một nguồn lực, một thế lực quan trọng giúp cho nền kinh tế không chỉ phục hồi mà còn trỗi dậy và vươn lên mạnh mẽ sau dịch.

Thời điểm phù hợp để ‘nghĩ lớn, làm lớn, nghĩ khác, làm khác’

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, trong bối cảnh bất định, khó lường, sự thay đổi và thích ứng từ chính trong từng doanh nghiệp là điều quan trọng và mang ý nghĩa quyết định nhất.

Chính phủ thống nhất 12 giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội năm 2022

Chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" trong bối cảnh nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Tổng bí thư nhấn mạnh 5 định hướng cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Năm 2022, cùng với toàn thế giới, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với “Kẻ thù vô hình – Covid-19”. Do đó phải đổi mới, sáng tạo hơn; Chính phủ, chính quyền các địa phương càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân càng phải đoàn kết... Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022.

Nếu tính GDP theo tiêu chí 'xanh", kinh tế Việt Nam chưa chắc đã tăng trưởng

Chỉ số GDP là một chỉ số rất “thô”, thể hiện được sự tăng trưởng của nền kinh tế nhưng những cá thể trong nền kinh tế đó lại không cảm nhận được sự tăng trưởng.