Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhiều cơ hội tỷ đô cho các doanh nghiệp khu vực GMS

Cộng đồng doanh nghiệp các nước tiểu vùng Me Kong có nhiều cơ hội kinh doanh trong một thị trường rộng lớn với 340 triệu dân và dễ dàng kết nối với một khu vực gồm Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc với hơn 3,2 tỷ người.

Chủ tịch VCCI đề xuất lập mạng lưới khởi nghiệp khu vực GMS

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đề xuất nghiên cứu triển khai chương trình kết nối hệ thống cáp quang siêu tốc, dỡ bỏ phí điện thoại roaming, thành lập hiệp hội hợp tác xử lý các vấn đề về an ninh mạng giữa các quốc gia GMS.