Analytic
Hotline: 08887 08817

Mê hồn trận thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng

Để thẩm định một dự án đầu tư xây dựng, thay vì chỉ cần thời gian 15 ngày như trên lý thuyết, các chủ đầu tư thực tế phải mất đến 5 - 6 tháng là chuyện bình thường.