Analytic
Hotline: 08887 08817

Tiêu chí mới cho phát triển bất động sản bền vững

Thông qua đánh giá tác động đến môi trường và xã hội cũng như quy trình quản trị nhằm phát triển sản phẩm và vận hành doanh nghiệp, hệ thống thẩm định GRESB giúp nhà đầu tư và khách hàng giảm thiểu rủi ro khi mua bán bất động sản.

EZLand được cấp chứng nhận bất động sản bền vững toàn cầu 2020

Công ty CP Phát triển EZLand Việt Nam là nhà phát triển bất động sản Việt Nam đầu tiên được cấp chứng nhận thẩm định bất động sản từ bảng đánh giá bất động sản bền vững toàn cầu GRESB.