Analytic
Hotline: 08887 08817

Galaxy Education muốn huy động vốn 20 triệu USD

Nguồn vốn dự kiến sẽ giúp Galaxy Education nhanh chóng mở rộng quy mô trong bối cảnh thị trường công nghệ giáo dục đang trên đà tăng trưởng.

EBITDA dương - chìa khoá tăng trưởng bền vững của startup giáo dục trực tuyến

Manh nha ở Việt Nam từ năm 2007 với những cái tên đầu tiên là hocmai.vn, Delta Việt... giáo dục trực tuyến đã có 17 năm phát triển. Trải qua đủ thăng trầm, hiện giáo dục trực tuyến đã trở thành hình thức học tập tồn tại song song với giáo dục truyền thống. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đều đang đứng trước bài toán phát triển bền vững cần giải.