Analytic
Hotline: 08887 08817

Mô hình làm việc từ xa cần có văn hóa, quy trình và công nghệ

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp buộc nhiều doanh nghiệp phải chuyển sang mô hình làm việc từ xa nhưng làm thế nào để đảm bảo nhân viên vẫn làm việc, gắn kết tinh thần nhân viên và công ty vẫn đứng vững trước giai đoạn khó khăn?

Miễn phí hàng ngàn tỷ đồng cho giáo dục từ xa mùa Covid-19

Đây mới chỉ là gói cam kết ban đầu của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam với ngành giáo dục và đào tạo trong việc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.