Analytic
Hotline: 08887 08817

Bình Dương gỡ vướng cho khu đô thị Mega City và Golden B của Kim Oanh Group

Sáu năm sau khi trúng đấu giá và nhận chuyển giao, những nút thắt về pháp lý tại khu đô thị Mega City và Golden B của Kim Oanh Group đã được giải quyết triệt để.