Analytic
Hotline: 08887 08817

Khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp gỡ nút thắt phát triển đô thị

Cuộc thi Hackathon 2020 khuyến khích các giải pháp thông minh để xử lý các vấn đề đô thị, gỡ nút thắt trong phát triển của các đô thị nói chung và đặc biệt là các đô thị lớn nói riêng.