Analytic
Hotline: 08887 08817

Dấu ấn kiên cường của doanh nghiệp xã hội KOTO

Kiên cường là từ khóa của doanh nghiệp xã hội KOTO, trong suốt 23 năm hình thành và phát triển, suốt hơn 2 năm đương đầu với dịch bệnh, vẫn duy trì niềm lạc quan để thực hiện cam kết với cộng đồng.