Analytic
Hotline: 08887 08817

Người bán những hợp đồng bảo hiểm triệu đô cho Prudential

Sự giàu có bắt đầu từ trạng thái nhận thức. Có niềm tin, thay đổi tư duy và xoá bỏ giới hạn khả năng do chính mình tạo ra là điều quan trọng khi người bán hàng muốn tạo đột phá nhờ những khách hàng siêu giàu.

Nghệ thuật chinh phục khách siêu giàu của 'ông trùm' Rolls-Royce Đoàn Hiếu Minh

Chủ tịch Regal Motors Đoàn Hiếu Minh khuyên rằng không bao giờ tán dương người giàu mà hãy làm ngược lại nếu muốn tiếp cận và bán được hàng cho họ.