Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup game blockchain huy động 1,7 triệu USD

Sau khi gây quỹ thành công, Heroverse được kỳ vọng nối tiếp những bước tiến của Axie Infinity trên thị trường NFT Game.

Việt Nam có quỹ đầu tư 10 triệu USD cho startup blockchain

Alpha Moon Captial là quỹ đầu tư có quy mô 10 triệu USD, chuyên rót vốn vào các dự án trong hệ sinh thái blockchain tại Việt Nam.