Analytic
Hotline: 08887 08817

Bình Thuận cảnh báo về dự án khu du lịch Hòn Lan

Nhà chức trách tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư không giao dịch mua bán hoặc cho phép đặt chỗ do dự án chưa hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư.