Analytic
Hotline: 08887 08817

Những nghịch lý trong sản xuất nông nghiệp

Tình trạng suy dinh dưỡng vẫn ở mức độ cao tại các khu vực sản xuất nông nghiệp tương đối phát triển.

Hỗ trợ cộng đồng xóa đói giảm nghèo: Những câu chuyện về lòng nhân ái

Tiến trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn cầu đã bị gián đoạn bởi những tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong tình cảnh khó khăn, nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp vẫn lựa chọn chung tay san sẻ giá trị nhân ái, hỗ trợ cộng đồng theo tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Khảo sát PAPI 2018: Còn nhiều quan ngại về môi trường, đói nghèo và tham nhũng

Bà Caitlin Wiesen, Quyền trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho biết, tham nhũng vẫn là một trong ba mối quan ngại hàng đầu trong năm 2018.