Analytic
Hotline: 08887 08817

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ 10.000 bộ kit phát hiện vi rút Corona

Đến cuối giờ chiều 12/3/2020, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã huy động được số tiền 5 tỷ đồng, đủ kinh phí sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện nhanh vi rút Corona.